• Audioart en Lentus Audio onderkennen het belang van goede en duurzame aansluitingen in audio elektronica wel degelijk. Kabels tussen diverse componenten moeten dan ook verouderingsarm zijn en geen of minimale signaal- en dynamiekverliezen veroorzaken.